Nowoczesna technologia: izolacja wdmuchiwana

Efektywna kosztowo i energetycznie oraz uniwersalna
Nieustannie rosnące wymagania związane z efektywnością energetyczną budynków, wywołane z jednej strony czynnikami środowiskowymi, a z drugiej kosztowymi wymagają ciągłej poprawy sprawności używanych systemów. Izolacja celulozowa Thermofloc to tanie i bardzo wydajne rozwiązanie implementowane za pomocą urządzenia Thermoblow obsługiwanego przez wyszkolonych pracowników.

Uniwersalna aplikacja

Celuloza jest wpompowywana pod ciśnieniem i szczelnie wypełnia przewidziane dla niej przestrzenie. Tworzy jednolitą izolację. Wszystkie niedoskonałości są szczelnie wypełnione, czym odróżnia się choćby od wełny mineralnej i ma to zasadniczy wpływ na efektywność energetyczną całego budynku eliminując między innymi zbędną utratę ciepła lub nadmierne nagrzanie pomieszczenia.

Celuloza Thermofloc jest konfekcjonowana w workach 12,5 i 14 kg

Przeszkoleni specjaliści używają specjalistycznych urządzeń do montażu celulozy Thermofloc, które mają różną moc silnika stąd różnej wagi opakowania. Maszyny wtłaczają produkt do pustych przestrzeni generując określone ciśnienie gwarantujące uzyskanie jednolitej struktury.

Izolacja z celulozy jest obecnie stosowana na terenie 21 krajów Unii Europejskiej

Jej popularność wynika z następujących korzyści:
efektywność kosztowa,
efektywność czasowa instalacji,
wysoka precyzja montażu,
efektywność termiczna,
uniwersalność – nadaje się do każdego budynku,
nie generuje zbędnych odpadów,
nie zawiera szkodliwych substancji,
jest przyjazna dla środowiska,
stosuje się ją w każdym elemencie budynku.

Dane techniczne

Opis THERMOFLOC F -wdmuchiwana izolacja celulozowa bez boranu
Skład Włókna gazetowe, dodatki < 10%
Aprobaty / certyfikaty ETA-05/0186
natureplus 0107-1301-121-1
EPD-PSG-20150321-IBA1-DE
certyfikat CE
Klasyfikacja odporności ogniowej
(przy gęstości zabudowy od 28 do 60 kg / m³)
Klasa E / d ≥ 40 mm
Klasyfikacja odporności ogniowej
(przy gęstości zabudowy od 30 do 60 kg / m³)
Klasa B-s2,d0 / d ≥ 100 mm
Odporność na rozwój pleśni Klasa 0
Pochłanianie dźwięku ∝W=1,00 / d ≥ 100 mm
Deklarowana wartość przewodności cieplnej
(przy gęstości zabudowy od 28 do 47 kg / m³)
λD(23,50) = 0,037 W/m·K
Deklarowana wartość przewodności cieplnej
(przy gęstości zabudowy od 48 do 60 kg / m³)
λD(23,50) = 0,038 W/m·K
Odporność na dyfuzję pary wodnej µ ≤ 1,4
Korozja metalu Klasa CR
Osiadanie SV = 4,4 % / 28 kg/m³
Sd = 0 % / Class SC 0 / 48 kg/m³
SD        NPD
Scyc      NPD
Absorpcja wody WP = 8 kg/m² / 30 kg/m³
WP = 28 kg/m² / 60 kg/m³
Krytyczna zawartość wilgoci NPD
Opór przepływu ≥ 6,1 kPa·s/m²
Właściwości higroskopijne NPD
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram